Reanimatie verplicht vanaf 14 jaar?

Reanimeren kun je leren. Als schooldirecteuren en als EHBO-docent breken wij graag opnieuw een lans voor verplicht reanimatieonderwijs. Waarom? Hoe meer Nederlanders kunnen reanimeren, hoe meer levens we kunnen redden. Temeer als je bedenkt dat er wekelijks 300 mensen overlijden aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Onze stelling: ook jongeren kunnen het verschil maken tussen leven en dood!

 

In onze beleving is de samenleving rijp voor EHBO & reanimatie door jongeren. Jongeren zijn mondig en dragen graag iets positiefs bij aan hun omgeving. Daarnaast vraagt de overheid om burgerparticipatie in de samenleving, reanimatie hoort bij het omzien naar elkaar. Daarbij komt ook nog dat onze samenleving er niet altijd veiliger op wordt, er zijn talloze incidenten aan te wijzen die dit bevestigen. Enige kennis van EHBO & reanimatie komt dan altijd van pas.

 

Onze overheid roept al jaren dat jongeren reanimeren moeten leren, maar tot nu toe blijft het bij een roep. Wij vragen nu bijval voor ons standpunt dat jongeren vanaf 14 jaar met ingang van het nieuwe cursusjaar 2016 reanimatieonderwijs moeten krijgen. Gewoon op school, als onderdeel van het lesprogramma. In vier lesuren kunnen jongeren leren wat ze moeten doen bij een hartstilstand.

 

Waarom zo jong al? Uit allerlei onderzoek blijkt dat jongeren onder de 16 een groot interessegebied hebben, waardoor ze makkelijk kennis tot zich kunnen nemen. Ook draagt het bij aan het verantwoordelijkheidsgevoel en het gevoel van omzien naar elkaar bij jongeren. Daarnaast heeft de overheid zelf tijd gecreëerd in het curriculum van scholen voor veiligheid. Een onderwerp waar reanimatie prima in past!

 

Er zijn echter meer redenen te bedenken. Vlak niet uit hoe belangrijk het voor jongeren is om van waarde te zijn, om relevant te zijn. Een jongere kan voor een burger het verschil maken tussen leven en dood. Algemeen bekend is dat vrouwen hartproblemen minder vaak overleven. Waarom? Ze klagen minder snel en zijn vaker alleen of met hun kind(eren) thuis. Bij een hartstilstand kan een jongere met reanimatie-ervaring écht van levensreddende waarde zijn.

 

Als onderwijsinstellingen in Nederland moeten we daarom werk maken van reanimatieonderwijs. We kunnen Nederland veiliger en gezonder maken! Wie doet er met ons mee?

 

Gerrit van de Goor, directeur Arehbo (voor cursussen reanimatie voor jongeren)